Mgr. Moštěková Alena

Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální školy na Univerzitě J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Myslela jsem, že po ukončení studia
je mým posláním práce s dětmi školního věku. To jsem ale netušila, jak mě mé mateřství nasměřuje a ukáže cestu k seberealizaci na mateřské dovolené.

Od září 2014 vedu v mateřském centru Hrošík v Horním Maršově výtvarné dílničky pro děti od 2 do 6 let. V roce 2015 jsem dokončila rozšiřující studium Speciální pedagogiky - logopedie pro pedagogy a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. 

Jsem maminkou dvou dětí, se kterými se ráda toulám v přírodě a tvořím z všemožného materiálu. Je mi velmi blízký respektující přístup k dětem a návrat ke všemu, co je přirozené. Dítětem už znova být nemůžu, ale vrátit se do dětství s nejmenšími při vedení Lesohrátek je výzva, která se neodmítá.